Obchodní podmínky

Mix vape flavors s.r.o.

Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 17117453

DIČ: CZ17117453

Spisová značka: C 366827, společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 (dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mixvape.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Adresa pro doručování:

Mix vape flavors s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

(dále jen „Kontaktní adresa“)

 

Adresa provozovny:

Ječná 13, 120 00 Praha – Nové Město

 (dále jen „Adresa provozovny“)

 

Adresa elektronické pošty: info@mixvape.cz (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: (+420) 777 993 320 (dále jen „Kontaktní telefon“)

Sociální sítě: Facebook (mix_vape_flavors), Instagram (mix_vape_flavors)

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), platí pro nákup zboží v internetovém obchodě „Mix Vape.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mixvape.cz (dále jen „E-shop“), provozovaném Prodávajícím. E-shop se zabývá prodejem elektronických cigaret, náplní, bází a příchutí, baterií a nabíječek pro elektronické cigarety a dalšího souvisejícího příslušenství.

 

1.2.    Tyto Podmínky vymezují a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínky jsou pro Prodávajícího a Kupujícího závazné od okamžiku, kdy spolu uzavřou kupní smlouvu.

 

1.3.    Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto Podmínek.

 

1.4.    Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.5.      Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupující a Prodávající se mohou výslovně dohodnout na tom, že kupní smlouvu uzavřou v jiném jazyce; kupní smlouva se ale bude vždy řídit českým právním řádem a k rozhodování případných sporů budou příslušné české soudy.

 

1.6.    Veškeré smluvní vztahy se řídí kupní smlouvou, těmito Podmínkami a právním řádem České republiky.

 

 2. Vymezení pojmů

2.1.    Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu prostřednictvím E-shopu zakoupit nabízené zboží a prostřednictvím E-shopu uzavřít kupní smlouvu.

 

2.2.    Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Kupující bere na vědomí, že pokud zboží nekupuje jako Spotřebitel, neuplatňuje se pro něj právní úprava pro ochranu Spotřebitele, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.    E-shop obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu a platbu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží a o platbě jsou uvedeny na E-shopu (zejména v objednávkovém formuláři při objednávce zboží) a v těchto Podmínkách. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je na E-shopu uvedeno výslovně jinak).

 

3.2.    Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání a platbu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

 

3.3.    Prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.

 

3.4.      Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob, do doby skončení takové nabídky uvedené na E-shopu, do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na E-shop, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsána. Informace o věrnostním programu jsem uvedeny na E-shopu zde: https://www.mixvape.cz/vernostniho-programu/. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě Kupujícího informuje a nabídne mu možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

 

3.5.      Na E-shopu platí zákaz prodeje tabákových výrobků, bylinných výroků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Prodej tohoto zboží je možný pouze osobám, které v okamžiku uzavření kupní smlouvy dovršily věku 18 let.

 

3.6.      Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků, bylinných výroků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret osobám mladším 18 let Prodávající stanovuje tyto podmínky pro prodej tohoto zboží:

3.6.1.   K nákupu zboží na Eshopu je oprávněná pouze osoba starší 18  let.

3.6.2.   Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je starší 18 let.

3.6.3.   Po obdržení objednávky (před uzavřením kupní smlouvy podle odst. 3.14.) Prodávající elektronicky jednoznačně ověří věk Kupujícího – Spotřebitele. Bez ověření věku nemůže být uzavřena kupní smlouva podle odst. 3.14.

3.6.3.   Konečné ověření věku při předání zboží provede kurýr přepravní společnosti nebo obsluha výdejního místa anebo obsluha v kamenné prodejně na základě předložení dokladu totožnosti potvrzující dosažení věku 18 let – občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod. Přepravce je oprávněn si zaznamenat číslo příslušného dokladu totožnosti. Z toho důvodu není možné zásilku vydat jiné osobě, než osobě uvedené v objednávce – přepravce jiné osobě nepředá zásilku, ledaže je k tomu od Kupujícího zplnomocněna.

3.6.4.   Podmínku dosažení věku 18 let musí splňovat i osoba zplnomocněná Kupujícím k převzetí zásilky – osoba odlišná od Kupujícího. 

3.6.5.   Pokud Kupující nebo jím zplnomocněná osoba přepravci nebo pověřenému zástupci Prodávajícího řádně neprokáže, že je osobou starší 18 let, Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

3.7.    Objednávka zboží probíhá následovně:

3.7.1.   Při zadávání objednávky si Kupující vybere druh, variantu a množství zboží (objednávané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku E-shopu);

3.7.2.   v objednávkovém formuláři následně Kupující zvolí způsob dopravy a způsob platby (úhrady kupní ceny zboží a dopravy, případně i ceny platby – za dobírku);  

3.7.2.1.            pokud některé formy dopravy a platby nelze kombinovat, neumožní je E-shop Kupujícímu zvolit současně; 

3.7.2.2.            u každého způsobu dopravy je uvedená orientační lhůta, ve které Prodávající doručí zboží. Za datum dodání Prodávající neručí – Prodávající dodá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy;

3.7.2.3.            u každého způsobu platby jsou uvedené informace o tom, kdy zpravidla dojde k platbě;

3.7.2.4.            Kupující dále v tomto bodě objednávkového formuláře může vidět rekapitulaci objednávky, ve které jsou uvedené následující informace: název objednávaného zboží, počet objednávaných kusů, cena zboží, cena za dopravu, cena za platbu a celková cena k úhradě;

3.7.2.5.            k ceně Zboží E-shop automaticky připočítá náklady na doručení a platbu, jejichž výše je závislá na způsobu dopravy a způsobu platby, které si Kupující zvolí. Kupující následně klikne na tlačítko „Pokračovat“;

3.7.3.   Kupující vyplní své osobní údaje a fakturační adresu. Pokud nakupuje pro účely svého podnikání, zaškrtne pole „Nakupuji na firmu“ a vyplní příslušné fakturační údaje. Pokud si Kupující přeje doručit Zboží na jinou než fakturační adresu, zaškrtne pole „Doručit na jinou adresu“ a vyplní doručovací adresu. Pokud má Kupující na E-shopu již zřízený svůj uživatelský účet, může se do něj přihlásit a údaje v tomto bodě objednávkového formuláře se automaticky vyplní dle údajů v uživatelském účtu. Pokud Kupující dosud nemá na E-shopu zřízený svůj uživatelský účet, v tomto bodě objednávky ho může zřídit.

3.7.4.   Kupujícímu může znovu vidět rekapitulaci objednávky podle odst. 3.7.2.4.;

3.7.5.   před odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující může zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Je mu umožněno vracet se k předchozím krokům objednávkového formuláře. Objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné;

3.7.6.   podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů;

3.7.7.   odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, cenu za dopravu, cenu za platbu, osobu Kupujícího, způsob platby a dopravy zboží. Dokončená objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 

3.8.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky elektronickou poštou zašle Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky, a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „Email Kupujícího“). Ttoto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 3.14 těchto Podmínek, tedy není považováno za uzavření kupní smlouvy.

 

3.9.      Po obdržení objednávky Prodávající elektronicky jednoznačně ověří věk Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost – zejména poskytnout doklad totožnosti. Pokud Kupující na výzvu Prodávajícího neposkytne potřebné údaje k ověření věku, Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout.

3.9.2. Prodávající elektronicky jednoznačně ověří věk Kupujícího – Spotřebitele prostřednictvím počítačového systému. Kupující – Spotřebitel         potvrdí dovršení věku 18 let tím, že poskytne Prodávajícímu doklad totožnosti potvrzující dosažení věku 18 let (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod.). Na dokladu totožnosti budou viditelné tyto údaje: typ dokladu totožnosti, jméno, příjmení a datum narození Kupujícího – Spotřebitele; ostatní údaje budou anonymizovány.

3.9.3.   Prodávající jednoznačně ověří pravdivost zadaných identifikačních údajů Kupujícího – fyzické osoby, který kupuje zboží v souvislosti se svým podnikáním (v objednávce uvede IČO). Tento Kupující potvrdí podnikatelské oprávnění tím, že poskytne Prodávajícímu doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod.). Na dokladu totožnosti budou viditelné tyto údaje: typ dokladu totožnosti, jméno, příjmení a datum narození Kupujícího – podnikatele; ostatní údaje budou anonymizovány. Prodávající ověří uvedené identifikační údaje s údaji uvedených ve veřejném rejstříku.

 

3.10.    Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo znovuověření totožnosti Kupujícího (písemně, e-mailem nebo telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout; pokud již Prodávající přijal objednávku podle odst. 3.14., je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

3.11.    V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn objednávku odmítnout; pokud již Prodávající přijal objednávku podle odst. 3.14., je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

3.12.    Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty je Prodávající oprávněn objednávku odmítnout; pokud již Prodávající přijal objednávku podle odst. 3.14., je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

3.13.    Pokud Prodávající odmítne objednávku podle odst. 3.9., 3.10., 3.11., nebo 3.12., sdělení o odmítnutí objednávky zašle Kupujícímu na Email Kupujícího.

 

3.14.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) potvrzením o přijetí objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež Prodávající zašle Kupujícímu na Email Kupujícího. Doručením tohoto potvrzení na Email Kupujícího je kupní smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky Prodávajícího, včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 

3.15.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně Podmínek).

 

3.16.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby dané vztahem Kupujícího a jeho poskytovatele těchto služeb.

 

3.17.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce, včetně nákladů za dopravu a platbu.

 

3.18.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na E-shopu nebo v průběhu objednávání, případně některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, Prodávající o tom bez zbytečného odkladu informuje Kupujícího a zašle mu na Email Kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na Kontaktní email. Pokud Prodávají zaslal Kupujícímu potvrzení o Přijetí objednávky podle odst. 3.14. a Kupující nesouhlasí se změnou ceny podle tohoto odstavce, Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

3.19.    Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud mu není doručeno oznámení o Přijetí objednávky podle odst. 3.14. Zrušení může provést telefonicky, emailem, případně osobně nebo písemně prostřednictvím poštovního doručovatele (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

 

 4. Uživatelský účet

4.1.    Kupující na základě registrace provedené na E-shopu získá přístup do svého uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého Uživatelského účtu může provést objednávku zboží.

 

4.2.      Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.

 

4.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informacích nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání Uživatelského účtu třetí osobou. Bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinností ze strany Kupujícího.

 

4.4.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto Podmínek).

 

4.5.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 5. Platební a dodací podmínky

5.1.    Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a náklady spojené s platbou za zboží (dobírka), jejichž výše je uvedená na E-shopu v objednávkovém formuláři a dále v potvrzení o Přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží a platbou za zboží. Způsob dodání zboží a platby za zboží si zvolí Kupující v objednávkovém formuláři.

 

5.2.    Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží (včetně nákladů) Prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2.1.   platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku (uhradíte při převzetí zásilky);

5.2.2.   platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží;

5.2.3.   platba platební kartou prostřednictvím on-line platebního terminálu Global payments;

5.2.4.   bezhotovostní platba převodem na bankovní účet Prodávajícího – bankovní účet včetně variabilního symbolu pro platbu Prodávající uvede v potvrzení o Přijetí objednávky.

 

5.3.    V případě platby v hotovosti (při platbě na dobírku nebo při osobním odběru) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platebního terminálu Kupující postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě prodlení Kupujícího s úhradou má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5.4.    V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby a platby prostřednictvím platebního terminálu je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

5.5.      Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

5.6.    Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Email Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5.7.    Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla nejpozději následující pracovní den od Přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet a platbě prostřednictvím platebního terminálu Prodávající expeduje zboží, které je skladem, zpravidla tentýž den, kdy je připsaná příslušná částka na jeho účet. Kupující bere na vědomí, že datum odeslání zboží uvedený v tomto odstavci je pouze orientační; zá toto datum odeslání zboží Prodávající neručí.

 

5.8.    Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje bez zbytečného odkladů poté, co jej naskladní. Prodávající informuje Kupujícího o odeslání zboží. V případě, že zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat (například výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), nebo se plnění stane objektivně nemožným (například zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, jiné případy vzniklé třetí stanou), nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5.9    Zboží může být Kupujícímu dodáno těmito způsoby:

5.9.1.   prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovny na adresu výdejny, kterou Kupující určil;

5.9.2.   prostřednictvím Zásilkovny na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.9.3.   prostřednictvím České pošty na adresu pobočky České pošty, kterou Kupující určil;

5.9.4.   prostřednictvím České pošty na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.9.5.   prostřednictvím DPD na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.9.6.   prostřednictvím PPL na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.9.7.   prostřednictvím GLS na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.9.8.   v provozovně Prodávajícího na adrese Ječná 2031/133, 120 00 Praha.

 

5.10.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.11.    Pokud je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem (jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

5.12.    Dodáním zboží podle těchto Podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky Kupující nemusí zásilku od přepravce převzít.

 

5.13.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Práva dle odst. 6.2. až 6.11., náleží pouze Kupujícímu – Spotřebiteli, a to bez toho, aby toto muselo být u toho kterého ustanovení výslovně uvedeno.

 

6.2. Kupující – Spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů:

6.2.1.   ode dne převzetí zboží;

6.2.2.   ode dne převzetí posledního kusu zboží, pokud si Kupující – Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

6.2.3.   ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí;

6.2.4.   ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

6.3.      Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující – Spotřebitel odeslat (provést) odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 6.2.

 

6.4.      Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.4.1.   o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které Kupující – Spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

6.4.2.   o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího – Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

 

6.5.    Kupující – Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Může využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující – Spotřebitel může provést písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, osobně (ústně v provozovně) nebo i telefonicky – veškeré kontakty jsou uvedeny výše. Prodávající obratem zašle Kupujícímu – Spotřebiteli v textové podobě potvrzení o přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Pro doručování odstoupení od kupní smlouvy dále platí ustanovení čl. 10. těchto Podmínek

 

6.6.    V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.7.      Kupující – Spotřebitel musí zboží vrátit Prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží odešle na Adresu provozovny Prodávajícího (Ječná 13, 120 00 Praha – Nové Město).

6.8.    Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání a platbu), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Vrátí je jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující – Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

6.9.    Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.10.    V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupující – Spotřebitel vrátí Prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání (nad rámec užívání k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží) a není znečištěno či jinak znehodnoceno; pokud je to možné, vrátí jej také v původním obalu, případně zabalí jej do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení zboží. Pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo jinak znehodnoceno v důsledku porušení povinností Kupujícího – Spotřebitele, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího – Spotřebitele na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

6.11.    Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou – v takovém případě náklady spojené s vrácením zboží činí částku 200,- Kč.

 

6.12.    Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

 

6.13. V případě odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím podle těchto Podmínek Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím Emailu Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání bezhotovostně nejpozději do 14 dnů od odstoupení na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud mu Kupující do 5 dnů od odstoupení ani přes výzvu Prodávajícího žádný nesdělí).

 

6.14.    Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

 7. Odpovědnost za vady a reklamační řád

7.1.    Ustanovení tohoto článku 7. se vztahují pouze na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem, a to i bez toho, aby tak bylo výslovně uvedeno. Pro ostatní Kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku. Práva Kupujícího – Spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

 

7.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující – Spotřebiteli zboží převzal:

7.2.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, pro který ho Kupující – Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;

7.2.3.   je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokud to vyplývá z povahy zboží, tak i s pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3.   Vedle ujednaných vlastností Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli, že zboží:

7.3.1.   je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.3.2.   množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující – Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

7.3.3.   je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující – Spotřebitel rozumně očekávat,;

7.3.4.   odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu – Spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní

 

7.4.      Prodávající neodpovídá podle tohoto článku, pokud Kupujícího – Spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a Kupující – Spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.5.    Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží Kupujícím – Spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující – Spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.6.      Kupující – Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 2 let od převzetí. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok. Pokud Kupující – Spotřebitel vytkl Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Kupující – Spotřebitel nemůže zboží užívat.

 

7.7.    Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Pokud je k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího – Spotřebitele bližším, Kupující – Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Práva z vadného plnění(reklamaci) uplatňuje Kupující – Spotřebitel u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího nebo Adrese provozovny, případně telefonicky nebo prostřednictvím Kontaktního emailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Kupující – Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud zboží nedoručí Prodávajícímu společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení zboží Prodávající není schopen reklamaci posoudit a vyřídit.

Pokud se na zboží vyskytne vada, může Kupující – Spotřebitel uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

7.8.1  odstranění vady - podle volby Kupujícího – Spotřebitele dodáním nové věci bez vady nebo opravou zboží, a to za následujících podmínek:

7.8.1.1.   Kupující – Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího – Spotřebitele;

7.8.1.2.   Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady;

7.8.1.3.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu – Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující – Spotřebitel zboží koupil;

7.8.1.4.   k odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady;

7.8.1.5.   nepřevezme-li Kupující – Spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění;

7.8.2.   přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy, a to v těchto případech:

7.8.2.1.   Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozích bodů;

7.8.2.2.   vada se projeví opakovaně;

7.8.2.3.   vada je podstatným porušením kupní smlouvy;

7.8.2.4.   z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího – Spotřebitele.

7.9.    Přiměřená sleva podle odst. 8. se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a hodnotou vadného zboží, které Kupující – Spotřebitel obdržel.

7.10.    Kupující – Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 8., pokud vada zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od kupní smlouvy podle odst. 7.8., Prodávající vrátí Kupujícímu – Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující – Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

 7.11.    Způsob uplatnění reklamace:

7.11.1.   Kupující – Spotřebitel v reklamaci uvede název zboží, popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučuje se telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s Emailem Kupujícího). Doporučuje se též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci zboží. Je vhodné, aby Kupující – Spotřebitel při reklamaci předložil doklad o koupi zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od Prodávajícího. Kupujícímu – Spotřebiteli se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady Prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.

7.11.2.   V případě, že bude podání, kterým Kupující – Spotřebitel reklamuje zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Prodávající emailem zaslaným na email, který Kupující – Spotřebitel uvedl v reklamaci, případně na Email Kupujícího, k doplnění reklamace. Pokud Kupující – Spotřebitel nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, Prodávající bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.

7.11.3.   Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že pokud Prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím zboží, Prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí Kupujícímu – Spotřebiteli kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.

7.12.    Při uplatnění reklamace Prodávající zašle Kupujícímu – Spotřebiteli na e-mail písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující – Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující – Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího – Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud Kupující – Spotřebitel uplatní reklamaci zboží osobně u Prodávajícího, vydá mu Prodávající potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení.

7.13.    Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, Kupující – Spotřebitel nemusí platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.14.    Prodávající vydá Kupujícímu - Spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení mu zašle na email uvedený v reklamaci, případně na Email Kupujícího.

7.15.    Reklamace včetně odstranění vady Prodávající vyřídí a Kupujícího – Spotřebitele o ní informovuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na email uvedený v reklamaci, případně na Email Kupujícího. Prodávající se s Kupujícím –  Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Kupující – Spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.16.    Právo z vadného plnění Kupujícímu - Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Kupující – Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy nebo při převzetí zboží. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.17.    V případě oprávněné reklamace má Kupující – Spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující – Spotřebitel u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas

 

 8. Záruka na jakost

8.1.    Pokud Prodávající u některého zboží poskytuje záruku za jakost, zavazuje se, že Kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, pokud zboží nebude mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Uspokojí jej zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo jej opraví anebo v této souvislosti poskytne službu.

 

8.2.      Pokud se Prodávající zaručí, že si Zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má Kupující ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu zboží.

 

8.3.      Záruka za jakost vznikne i prohlášením Prodávajícího učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pokud je obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro Kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením kupní smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

 

8.4.      Pokud Prodávající poskytuje záruku, vydá Kupujícímu – Spotřebiteli nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě.

 

8.5.      Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu. Pokud bylo zboží podle kupní smlouvy odesláno Kupujícímu, záruční doba běží od doručení zboží do místa určení.

 

8.6.      Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

 

8.7.      Pokud prohlášení o záruce určují různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší; tím není dotčen odst. 8.3.

 

8.8.      Vadu krytou zárukou musí Kupující vytknout Prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby. Vadu oznámí způsobem pro uplatnění reklamace podle čl. 7.

8.8.1.   Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, pokud vadu vytkl Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Pokud Kupující nevytkl vadu včas a namítne-li Prodávající opožděné vytknutí, soud Kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající při předání věděl nebo musel vědět.

8.8.2.   Jakmile Kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zboží předá Prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 

 9. Ochrana osobních údajů

9.1.    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

 

9.2.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

 

 10. Doručování

10.1.    Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

 

10.2.    Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. Kupující doručuje korespondenci na Kontaktní adresu nebo Kontaktní email. Prodávající doručuje korespondenci na adresu uvedenou v Uživatelském účtu nebo na Email Kupujícího.

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 11. Mimosoudní řešení sporů

11.1.    V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému sub jektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

11.2.    Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

11.3.    Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících – Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své Kontaktního emailu, případně se Kupující může obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů.

 

 12. Závěrečná ustanovení

12.1.    Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího – Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států.

 

12.2.    V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito Podmínkami se právní vztah řídí obecně závaznými předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

 

12.3.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku jeho neoprávněného užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání E-shopu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop a užívat E-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky nebo při jejím vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě emailové nebo telefonické komunikace.

 

12.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

 

12.5.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku).

 

12.6.    Všechna práva k E-shopu, zejména autorská práva, náleží Prodávajícímu. Jedná se zejména o obsah E-shopu, jeho rozvržení, použité materiály (texty, fotografie, obrázky, loga, grafika a další) a související tištěná média (propagační letáky, inzerce atd.), programové vybavení E-shopu a rovněž tyto Podmínky. Některé prvky E-shopu mohou být chráněny dalšími právy třetích osob – například názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků – Prodávající je oprávněn je používat. Je zakázáno měnit, kopírovat, upravovat rozmnožovat, šířit nebo jinak používat E-shop nebo jeho část k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na E-shopu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.7.    Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

12.8.    Kupní smlouva včetně těchto Podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná (třetím osobám).

 

12.9.    Kupující, který je podnikatelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku).

 

12.10.    Znění těchto Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto Podmínek vyžadují písemnou elektronickou formu. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy.

 

12.11.  Prodávající neověřuje původ recenzí uváděných na E-shopu.

 

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 01.03.2023.

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY