Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Jsme společnost Mix vape flavors s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 17117453, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366827.

Provozujeme e-shop na webových stránkách mixvape.cz.

V souvislosti s prodejem zboží na našem e-shopu a provozem našich webových stránek zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

Ochrana Vašich osobních údajů je spolu s prvotřídní kvalitou našeho zboží pro nás prioritou. Níže si můžete přečíst, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč, případně jaká ve vztahu k nim máte práva.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

telefonní číslo:     +420 777 993 320

e-mail:                  info@mixvape.cz

sídlo:                    Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

provozovna:         Ječná 13, 120 00 Praha – Nové Město

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá níže popsaná práva.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I.              Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

a) při použití kontaktního formuláře;

b) při registraci zákaznického účtu k provedení objednávky zboží;

c) v případě nákupu zboží;

d) při ověření věku;

e) při platbě zboží přes platební terminál Global payments;

f) při přihlášení se k odběru newsletteru;

g) pokud napíšete recenzi zboží;

h) pokud napíšete komentář ke zboží;

i) pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách, prostřednictvím našich sociálních sítí nebo prostřednictvím chatovacího okna umístěného na našich webových stránkách.

    A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše zboží nebo máte jiný dotaz a kontaktujete nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • text zprávy.

Z jakého důvodu?

Jméno a příjmení potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli správně oslovit. E-mail potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat pro další domluvu ohledně poptávaného zboží nebo Vám odpovědět na Váš dotaz. Text zprávy potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o kupní smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace.

    B. Zpracování osobních údajů při registraci zákaznického účtu k provedení objednávky zboží

 

Při registraci zákaznického účtu k provedení objednávky zboží budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mail;
 • datum narození;
 • heslo.

Z jakého důvodu?

Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli vytvořit zákaznický účet a následně Vám umožnit se do něj přihlásit. O bezpečnost Vašeho zákaznického účtu se nemusíte obávat. Heslo uchováváme v zašifrované podobě a nemáme k němu přístup.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o kupní smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, kdy je Váš zákaznický účet aktivní. Po 2 letech neaktivity účet smažeme a uchováváme ho po dobu dalších 2 let.

    C. Zpracování osobních údajů v případě nákupu zboží

 

 1. Pokud u nás nakoupíte zboží, budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Jedná se o následující údaje:
 • identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození (pro ověření věku);
 • kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo;
 • fakturační adresa – název ulice, číslo domu, město, PSČ, země;
 • doručovací adresa – název ulice, číslo domu, město, PSČ, země – pokud se liší od fakturační adresy;
 • název společnosti, IČO a DIČ – pokud vystupujete v pozici podnikatele.

 

 1. Dále při objednávce zboží zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
 • obsah poznámky k objednávce – pokud nám ji napíšete;
 • informace o nákupech.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje v bodě 1. potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši kupní smlouvu – dodali Vám naše zboží. Přes kontaktní údaje Vás identifikujeme a budeme s Vámi také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. Údaje dále potřebujeme znát pro vystavení daňových dokladů. Tyto osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Pokud nám neposkytnete výše uvedené osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu a prodat Vám naše zboží. Tyto osobní údaje jsou totiž nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje v bodě 2.: obsah poznámky potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co jste se nás při nákupu ptali, co jste žádali nebo co Vás zajímalo. Informace o Vašich nákupech uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali. 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění kupní smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

            Po dobu 10 let od dodání zboží.

 

    D. Zpracování osobních údajů při ověření věku

 

Pokud u nás nakoupíte zboží, jsme povinni ověřit Váš věk. Na e-shopu totiž platí zákaz prodeje tabákových výrobků, bylinných výroků určených ke kouření, kuřáckých pomůcek a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Prodej tohoto zboží je možný pouze osobám, které v okamžiku uzavření kupní smlouvy dovršily věku 18 let. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození;
 • typ dokladu totožnosti, ze kterého jsme ověřili Váš věk;
 • IČO – pokud zboží nakupujete v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili povinnost uloženou nám zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzn. před uzavřením kupní smlouvy ověřili věk spotřebitele. Pokud nám neposkytnete výše uvedené osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu a prodat Vám naše zboží. Tyto osobní údaje jsou totiž nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a dále čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění kupní smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 10 let od dodání zboží.

    E. Zpracování osobních údajů v případě platby přes platební terminál Global payments

Při platbě za zboží přes platební terminál Global payments zpracovává Vaše osobní údaje společnost Global Payments Europe, s.r.o., IČO: 27088936, se sídlem V Olšinách 626/80, 110 00 Praha 10 – Strašnice. Konkrétně potřebuje tyto osobní údaje pro provedení platby:

 • číslo karty;
 • datum splatnosti karty;
 • CVC kód.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění kupní smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho bude osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 10 let od dodání zboží.

 

    F. Zpracování osobních údajů při odběru newsletteru (obchodní sdělení)

 

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich akcí a novinek. Dále se k odběru newsletteru můžete přihlásit při registraci zákaznického účtu.

Pokud jste si u nás objednali zboží a jako nakupující zákazník jste v objednávkovém formuláři nezaškrtli políčko „Nepřeji si odebírat newslettery“, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich akcí a novinek, které souvisí se zbožím, které jste si u nás zakoupili. Pokud s tím budete souhlasit, můžeme si uchovávat Váš e-mail také pro další účely, než je uvedeno výše. Například pro sdělování informací o našich akcích a zboží, které nesouvisí se zbožím, které jste si u nás zakoupili.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě přihlášení k odběru newsletteru přes formulář na našich webových stránkách nebo při registraci zákaznického účtu Váš e-mail zpracováváme na základě Vaše souhlasu.

Pokud jste v objednávkovém formuláři nezaškrtli políčko „Nepřeji si odebírat newslettery“, Váš e-mail zpracováváme podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na základě našeho oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak je uchováváme do doby, dokud souhlas neodvoláte, nejdéle ale po dobu 2 let od jeho udělení. Pokud souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme měli Váš výslovný souhlas.

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (pokud jste u nás nakoupili zboží), zpracováváme je po dobu 2 let od Vašeho posledního nákupu.

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@mixvape.cz.

 

    G. Zpracování osobních údajů v případě, pokud napíšete recenzi

Pokud po využití našich služeb napíšete recenzi, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno;
 • e-mail;
 • hodnocení.

Na základě jakého právního důvodu?

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Vaši recenzi a abychom věděli, jak jste byli s našim zbožím spokojeni a případně co ještě můžeme vylepšit. Dále Vaše osobní údaje používáme pro propagaci našeho zboží na našich webových stránkách.

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Jak dlouho bude osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 5 let od zveřejnění recenze.

    H. Zpracování osobních údajů, pokud napíšete komentář

Pokud po využití našich služeb napíšete komentář, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno;
 • e-mail;
 • předmět
 • komentář.

Na základě jakého právního důvodu?

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš komentář, a abychom věděli, na co jste se ptali a co Vás zajímalo. Váš e-mail potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět. Dále Vaše osobní údaje používáme pro propagaci našeho zboží na našich webových stránkách.

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Jak dlouho bude osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 5 let od zveřejnění komentáře.

    I. Zpracování osobních údajů, pokud nás kontaktujete

Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách, prostřednictvím našich sociálních sítí nebo přes chatovací okno, zpracováváme obsah Vašeho dotazu.

Na základě jakého právního důvodu?

Obsah Vašeho dotazu zpracováváme z důvodu, abychom na něj mohli odpovědět a věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o kupní smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy na Vaši žádost. 

Jak dlouho bude osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace.

Po uplynutí výše uvedených lhůt údaje anonymizujeme. Po stanovenou dobu je uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali a byli schopni správně reagovat v případě jakýchkoli neshod.

Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme

II.            Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395);
 • společnosti podílející se na expedici zboží – Zásilkovna, Česká pošta, DPD, PPL;
 • společnosti podílející se na expedici plateb – Global Payments Europe, s.r.o.;
 • marketingová agentura, účetní, právníci, poskytovatel e-mailingové služby apod.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.           Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@mixvape.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 777 993 320.

IV.          Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Funkční cookies: pomáhají nám nastavit pro Vás stejný způsob fungování našich webových stránek po celou dobu, co si je prohlížíte (např. abyste při procházení našeho webu zůstali přihlášení); Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní a další cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 

Technický název

Doménové jméno

Účel o popis cookies

Doba vypršení

Druh

PHPSESSID

www.mixvape.cz

Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče.

při ukončení návštěvy weby

nezbytné

language

www.mixvape.cz


Tento soubor cookie se používá k uložení jazykových preferencí uživatele.

1 rok

funkční

_gcl_au

www.mixvape.cz

Poskytuje Google Tag Manager k experimentování s účinností inzerce webových stránek využívajících jejich služby.

3 měsíce

analytické

_ga

www.mixvape.cz


Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

1 rok 1 měsíc 4 dny

analytické

_gid

www.mixvape.cz


Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webových stránek. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.

1 den

analytické

_gat_UA-*

www.mixvape.cz

Google Analytics nastavuje tento soubor cookie pro sledování chování uživatelů.

1 minuta

analytické

_ga_*

www.mixvape.cz

Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k ukládání a počítání zobrazení stránek.

1 rok 1 měsíc 4 dny

analytické

externalFontsLoaded

www.mixvape.cz

 

1 měsíc

reklamní a další

ssupp.vid

www.mixvape.cz

Soubor cookie nastavený společností Smartsupp k zaznamenání ID návštěvníka.

6 měsíců

funkční

foxentry-geo

foxentry.cz

 

1 hodina

funkční

SERVERID

foxentry.cz


Tento soubor cookie nastavuje nástroj pro vyrovnávání zatížení HAProxy společnosti Slideshare, aby přiřadil návštěvníka ke konkrétnímu serveru.

při ukončení návštěvy weby

reklamní a další

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.            Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

 • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě kupní smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Pokud se domníváte, že s daty nenakládáme správně a nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. Byli bychom ale rádi, pokud byste se nejdřív obrátili na nás a Vaši situaci jsme společně vyřešili.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.03.2023