Může Vám vaping pomoci přestat kouřit?

Otázku, zda Vám vaping může pomoci přestat kouřit, si v poslední době klade mnoho lidí, od těch, kteří chtějí skončit se závislostí, až po lékaře a vědce, kteří se tímto tématem zabývají.

Kultura vapování se od počátku objevila jako účinný způsob, jak přestat kouřit tradiční cigarety, ale brzy se z ní stal spíše koníček a rozrostla se ve vlastní subkulturu s vlastními rysy.

Slangové zvláštnosti, velké výdechy lahodné páry, různé triky a experimenty s liquidy do e-cigaret vzbudily zájem a pocit něčeho zcela nového. Poslední 2 roky už není mnoho lidí, které by dokázal překvapit americký liquid s neobvyklou chutí nebo obrovským množstvím páry, to vše se stalo dostupným, takže se opět stává relevantní otázka, zda vape pomáhá přestat kouřit, pokusme se to podrobněji prozkoumat.

K tomu, abyste přestali kouřit, stačí nekouřit.

Praxe ukazuje, že nejčastěji se zavilí kuřáci snaží najít "kouzelnou pilulku", po které navždy zmizí touha vzít cigaretu do ruky. Zklamání přichází ve chvíli, kdy si uvědomíte, že skutečně záleží na vynaloženém úsilí a že žádná spolehlivá cesta neexistuje.

Chceme tím říct, že si můžete koupit psychologickou literaturu, oblepit se nikotinovými náplastmi a nedosáhnete žádných výsledků, protože každý lékař nebo vědec Vám řekne, že bez silné vůle nic nezabere.

Zajímavostí je, že američtí vědci provedli experiment na 23 000 lidech, aby zjistili, zda vape může pomoci přestat kouřit. Ukázalo se, že nejtěžší jsou první tři měsíce. Výsledky byly následující:

  • Ti, kteří vapovali velmi zřídka (několikrát za čtrnáct dní), byli schopni dosáhnout výsledků pouze v 6 %.
  • Ti, kteří vapovali o něco častěji (3-5 krát týdně), přestalo kouřit 60 %.
  • Ti, kteří vapovali každý den, dosáhli 100 %.

Tato čísla lze vysvětlit tím, že vedle fyzické závislosti existuje i ta nejsilnější - psychická závislost.

Čím více se činnosti podobají procesu, od kterého jsme závislí, tím snadnější a pohodlnější je se návyku vzdát.

"Netvrdíme, že by se e-cigarety měly doporučovat těm, kteří chtějí přestat kouřit. Pokud však jiné metody nepomáhají, stojí za to je vyzkoušet," poznamenali američtí vědci.

Nejbezpečnější je samozřejmě si zvolit liquidy s nulovým obsahem nikotinu. Pokud jste však v minulosti mnoho kouřili, můžete jednoduše postupně snižovat koncentraci nikotinu a pak se ho vzdát úplně.

Elektronická cigareta se od inhalátoru zásadně neliší. To znamená, že na rozdíl od analogových cigaret je vyloučen proces hoření, při kterém vznikají a do těla přecházejí takové látky jako dehet, těžké kovy, oxidy dusíku a další složky "periodické tabulky" škodlivé pro organismus.

Co se týče složek tekutiny e-cigarety, výpary obsahují látky jako akrolein, formaldehyd a také diacetyl.

Je však třeba upřesnit, že podle důkazů z výzkumu by se měli být opatrní ti, kteří si denně dopřejí 350 potahu pomocí 4-5 voltových zařízení.

Odborníci odhadují, že množství nebezpečných látek v tekutinách e-cigaret je mnohonásobně nižší než v tradičních cigaretách, což snižuje riziko onemocnění různými chorobami, a je třeba také poznamenat, že v roce 2016 britské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dokument a prokázalo, že používání e-cigaret je o 95 % bezpečnější než kouření běžných cigaret.

Volba je vždy na Vás, ale pokud přece jen podlehnete zlozvyku, pak s minimálním rizikem pro zdraví své i svého okolí!